Elinstallationer icon

ELINSTALLATIONER

Industri, kommunala och privata fastigheter, små elarbeten
Vägbelysning icon

VÄGINFRASTRUKTUR

Vägbelysning, trafikljus, fiberteknik, styrteknik.

Välkommen till Petalax Elbyrå-Pohjanmaan Antenni ja Valaistus Oy!

Företaget är grundat år 1967 under namnet Petalax Elbyrå Ab.

I samband med ägarbyte och utökandet av tjänster på 1990 talet, ändrades namnet till Petalax Elbyrå - Pohjanmaan Antenni ja Valaistus Oy.

Vi arbetar med Elinstallationer, Väginfrastruktur samt Elproduktion- Distribution- Industriinstallationer. Vårt arbetsområde täcker hela Finland, men vi har också  erfarenhet av projektarbete utomlands.
 

Vår styrka är mångsidigt utbud av tjänster, gedigen erfarenhet samt en kvalitetsinriktad, yrkeskunnig och ansvarsfull personal . För tillfället har företaget cirka 30 anställda. Vi upprätthåller personalens yrkesskicklighet genom fortlöpande utbildning.

 
Om du behöver hjälp med allt från mindre service arbeten till förverkligande av mer omfattande projekt, tveka inte, kontakta oss.  Vi står beredda att hjälpa dig!
 

Rala

Petalax Elbyrå - Pohjanmaan Antenni ja Valaistus Oy har av Rakentamisen Laatu ry beviljats behörighetsintyg nr 686.

AAA-logo-2014-SE.gif