Väginfrastruktur
Vasa inre hamnen
2017
Vasa
Väginfrastruktur
Belysning vid Vasa gågata
2016
Vasa
Elproduktion / distribution
Lafallsmyren
2015
Kristinehamn/ Sverige
Elproduktion / distribution
Svalskulla Vindkraftspark 5 x 3 MW
2014
Pjelax / Finland