Asiakas: 
ABB AB
Paikka: 
Skogn, Norge
Vuosi: 
2017 - 2018

Montage