PAV Sweden Ab grundades under våren 2023. Vi jobbar inom samma nischer som i våra övriga bolag, det vill säga elinstallationer inom kraftverk, industri och väginfrastruktur.

Mikael Antell är VD för vårt svenska bolag och bolaget ägs i sin helhet av PAV Oy Ab.

Vår kundkrets består i huvudsak av internationella aktörer inom nämnda branscher.