Med elinstallation som grund

Specialiserade på vägbelysning, vind & vattenkraft

Vi på PAV jobbar med elinstallationer av olika varianter både när det kommer till storlek och typ av projekt. Vår bransch har under de senaste åren utvecklats allt mer och så har också vårt kunnande. I dagens läge jobbar vi med allt mellan vägbelysningsinstallationer till större projekt som kraftverksinstallationer.

Projektarbeten har också tagit sig utanför landets gränser, där vi främst jobbar med större kraftverksprojekt, till exempel i Norge och Sverige. Numera har vi dotterbolag både i Sverige och Norge.

Vägbelysning genom hela landet

Vi gör Finlands vägar ljusare

Vägbelysningsarbeten är något som vi redan från företagets begynnelse inriktat oss på. Vi är måna om att förse vägar med den trygghet som vägbelysningen ger och i dagsläget utför vi bygg- och underhållsarbete av vägbelysning över hela Finland.

Bland referenserna hittar ni exempel på var vi utfört vägbelysningsarbeten.

Så började det

Petalax Elbyrå grundades 1967

Petalax Elbyrå Ab grundades 1967 av Hans Nordström och Lorentz Fant. Företagets verksamhetspunkt fanns redan då i Petalax, Malax kommun och fungerade då främst som elinstallationsföretag i närområdet. Tjänsteutbudet omfattade traditionella elinstallationer, antennätverk och vägbelysning. 

I början av 90-talet övertogs företaget av Karl-Gustav och Solveig Nordström och namnet ändrades till Petalax Elbyrå – Pohjanmaan Antenni ja Valaistus. Utbudet av tjänster utökades med bland annat kraftverksinstallationer som underentreprenör åt Wärtsilä. Från att mestadels ha utfört installationer i hemlandet så gav detta företaget en möjlighet att arbeta i övriga Europa samt Sydamerika, Afrika, Sibirien och Asien. 

Från 2008 och framåt har vind och vattenkraft spelat en stor roll inom företaget när vattenkraftsverksinstallationer i Sverige blev en del av vår verksamhet. I dagsläget har vi i Sverige utfört installationer på ett 10-tal kraftverk. Vi har även utfört installationer vid ett flertal vindkraftsparker i Finland under de senaste åren.

Våren 2015 skedde ett generationsskifte i företaget när sönerna Nicklas och Christoffer Nordström tillsammans med mångåriga medarbetarna Kenneth Kull och Mikael Antell tog över företaget. I samband med ägarbytet ändrades företagets namn till PAV Oy Ab och en etablering på den norska marknaden medförde att ett dotterbolag, PAV Norway AS grundades.

År 2020 grundade företaget en filial i Sverige.

PAV Oy Ab har idag över 50 verksamhetsår bakom sig och ett 30-tal anställda. Verksamheten består i dagsläget huvudsakligen av vägbelysningsprojekt, husteknik, vind och vattenkraftverk samt montering och idrifttagning av ställverksstationer.